ارزش عفت و پاکدامنی

پاداش مجاهد شهید در راه خدا،

بزرگ تر از پاداش عفیف پاکدامنی نیست که

قدرت بر گناه دارد و آلوده نمی گردد.

همانا عفیف پاکدامن، فرشته ای از فرشته هاست.


نهج البلاغه،حکمت474

۱ نظر ۱ لایک:)

ره آورد انفاق

آن کس که با دست کوتاه ببخشد،از دستی بلند پاداش گیرد.


نهج البلاغه،حکمت 232

۰ نظر ۱ لایک:)

پرهیز از مهلت دادن های خدا

بسا احسان پیاپی خدا،گناهکار را گرفتار کند

وپرده پوشی خدا او را مغرور سازد

وبا ستایش مردم فریب خورد

وخدا هیچ کس را همانند مهلت دادن مورد آزمایش قرار نداد.


نهج البلاغه،حکمت 260

۱ نظر ۲ لایک:)

علل سقوط جامعه

جاهلان شما پرتلاش و آگاهان شما تن پرور و کوتاهی ورزند!


نهج البلاغه،حکمت 283
۱ نظر ۴ لایک:)
***************************
إِلَهِی إِنْ أَخَذْتَنِی بِجُرْمِی أَخَذْتُکَ بِعَفْوِکَ
خدایا اگر مرا بر جرمم بگیرى، من نیز تو را به عفوت بگیرم،

وَ إِنْ أَخَذْتَنِی بِذُنُوبِی أَخَذْتُکَ بِمَغْفِرَتِکَ
و اگر به گناهانم بنگرى، جز به آمرزشت ننگرم،

وَ إِنْ أَدْخَلْتَنِی النَّارَ أَعْلَمْتُ أَهْلَهَا أَنِّی أُحِبُّکَ
و اگر مرا وارد دوزخ کنى، به اهل آن آگاهى دهم که تو را دوست دارم

که تو را دوست دارم
که تو را دوست دارم
که تو را دوست دارم
که تو را دوست دارم
*****************************طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان